BIBLIACENTRUM BIBLIACENTRUM nyitólap
vissza a
nyitólapra

A weboldalon 1286 előadás, 101 videofilm és 239 dokumentum között kereshet!


hang video könyv minden

E-mail cím:

Jelszó:

emlékezzen rám

Belépés

Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Keresés erre: Isten

"A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi" Előadó: Cserbik János Sorozat: Látók, szóljatok! 1-24. Alapige: Mózes V. könyve 29,29 Címkék: élet, látók, szóljatok, titok, törvény "Hol vagy?", " Hol van Ábel a te atyádfia?" Előadó: Reisinger János Sorozat: Isten kérdései Alapige: Mózes I. könyve 4,9 Címkék: élet, gyilkosság, halál, hol vagy?, Isten, kérdés, megigazulás, megváltás, örök élet "Istennel járt Noé"- Mit jelent az Istennel járás? Előadó: Reisinger János Sorozat: Szívbe fogadott igék Mózes 1. és 2. könyvéből Alapige: Mózes I. könyve 6,9 Címkék: befogadás, Énok, Istennel járni, Mózes, Nóé, szív "Jöjjön el a te országod" Előadó: Reisinger János Sorozat: Látók, szóljatok! - A Miatyánk Alapige: Máté evangéliuma 6,9-15 Címkék: imádkozás, imádság, Isten országa, kérés, miatyánk "Miért halnátok meg?" Előadó: Reisinger János Sorozat: Isten kérdései Alapige: Ezékiel próféta könyve 18,31 Címkék: élet, halál, Isten, kérdés, megigazulás, megváltás, miért?, örök élet, üdvösség "Teljes volt kegyelemmel és igazsággal" Előadó: Reisinger János Sorozat: Nékem az élet Krisztus Alapige: János evangéliuma 1,14 Címkék: élet, helyes istenismeret, igazság, Isten, istenismeret, Jézus, kegyelem, Krisztus „Szövetség” Isten és ember között – Hogyan valósulhat meg és mit eredményez? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Rómabeliekhez írt levél 12,1 Címkék: gondolkodás, isten, keresés, megújulás, szövetség 1. előadás: "A mélységből kiáltok hozzád..." Előadó: Reisinger János Sorozat: Zsoltárok világa Alapige: Zsoltárok könyve 130. fejezet Címkék: Dávid, főiskolai előadások, hűség, imádság, istenkeresés, könyörgés, nyomorúság, ószövetség, segítség, zsoltárok 1. előadás: Isten személye Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai tanítások rendszere Címkék: Atya Isten, dogmatika, érvelés, eszmerendszer, Fiú Isten, főiskolai előadások, tanítás 16. előadás: A 4. parancsolat - minden igei tanítás helyreállítása a megváltási terv utolsó szakaszában Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai tanítások rendszere Címkék: erkölcsi törvény, főiskolai előadások, nyugalomnap, reformáció, szombat, Teremtő Isten, tízparancsolat, ünnep, vasárnap 2. előadás: Jézus személyére, születésére vonatkozó próféciák Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Messiási próféciák Alapige: Ézsaiás próféta könyve 7,14 Címkék: Betlehem, Fiú Isten, főiskolai előadások, Immánuel, Jézus élete, messiási jövendölések, prófécia 3. előadás: A világmindenség értelmes lényei Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai tanítások rendszere Címkék: angyalok, dogmatika, főiskolai előadások, kinyilatkoztatás, Teremtő Isten, világmindenség 5. előadás: Az ember négy lehetséges viszonya Isten törvényéhez Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai etika és antropológia Alapige: Rómabeliekhez írt levél Címkék: antropológia, bizalom Istenben, etika, főiskolai előadások, hit, Pál apostol, törvény 5. előadás: Megváltási terv és predesztináció Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai tanítások rendszere Címkék: bűn, főiskolai előadások, Isten, megváltási terv, nagy küzdelem, predesztináció, tanításrendszer 7. előadás: A Megváltó testtélétele Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai tanítások rendszere Címkék: dogmatika, főiskolai előadások, Isten Fia, Krisztus, Megváltó, teológia, testtélétel A „szabadító Isten” – Az egyének életében és az emberiség történetében Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Kereszténység és szabadság Alapige: Máté evangéliuma 1,21 Címkék: élet, isten, keresztény, szabad, szabadító A frigyláda Előadó: Reisinger János Sorozat: Bibliai jelképek Címkék: frigyláda, Isten szeretete, jelképek, szövetség, tízparancsolat A hetedik kürtszó, az isteni igazságszolgáltatás Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 11,11-19 Címkék: igazságszolgáltatás, Jézus, prófécia, történelem A kereső Isten és a „hazatérő” ember találkozása Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Krisztus példázatai Alapige: Lukács evangéliuma 15,11-32 Címkék: fiú, Istenkeresés, jézus, példázat, tékozló A kor, amelyben élünk Előadó: Stramszki István Alapige: Timótheushoz írt II. levél 3,1-5 Címkék: erkölcsi válság, gazdasági válság, Isten munkája, ökológiai válság, válság A megvető péládzata Előadó: Stramszki István Alapige: Máté evangéliuma 13,3-9; 18-21 Címkék: Isten, Jézus, megvető, példázat, változás A Messiás, mint Isten Fia és mint Emberfia Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A messiási próféciák tanuságtétele a Megváltóról Alapige: Zsoltárok könyve 2. és 8. fejezet Címkék: emberfia, isten, megváltó, messiás, prófécia A szent sátor Előadó: Reisinger János Sorozat: Bibliai jelképek Címkék: élet, Isten, jelképek, sátor, templom A tékozló fiú Előadó: Reisinger János Sorozat: Jézus élete Alapige: Lukács evangéliuma 15,11-32 Címkék: Atya Isten, bocsánat, fiú, Jézus élete, kegyelem, megbocsátás, megigazulás, szeretet, tékozló, üdvösség Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek Előadó: Stramszki István Sorozat: Igehirdetés Alapige: Jelenések könyve 3,22 Címkék: belső hallás, hallás, Isten üzenete, Krisztus, Lékek, megértés, meggyőződés Az emberi történelem végkifejlete és a végső isteni szabadítás Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Jézus visszajövetele előtti korszak a bibliai próféciákban Alapige: Jelenések könyve 13-19. fejezetek Címkék: előtt, jézus, prófécia, szorgalom, visszajövetel Az embert kereső Isten és az Istent kereső ember Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Krisztus példázatai Alapige: Lukács evangéliuma 15,1-10 Címkék: elrejtett, istenkeresés, jézus, keresés, kincs, példázat Az ezeréves időszak Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 19,11-20. fejezet Címkék: ezer, isten, Jézus, prófécia, történelem Az igaz emberről Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Igehirdetés Alapige: Zsoltárok könyve 112,7 Címkék: akarat, bizalom Istenben, erő, erőtlenség, hit, igaz, igaz élet, igaz ember, igaz vallásosság, igazság Az Isten beszédéhez való viszonyról Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Római levél Alapige: Rómabeliekhez írt levél 9,24-10,21 Címkék: Biblia, ellenségeskedés, evangélium, Írás, lelkiismeret, megigazulás, nézeteltérések, Pál apostol, predesztináció, Római levél, Szentírás, üdvösség Az Isten iránti szeretet Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Biblia a szeretetről Alapige: János apostol I. levele 4,9-10 Címkék: ajándék, áldozat, bűnbocsánat, Isten, szeretet Az Isten megismerése – Utak és tévutak Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Apostolok cselekedetei 17,27 Címkék: állhatatosság, isten, istenismeret, keresés, kicsoda, tévút, út Az Isten országába jutás kívánalmai Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jézus Krisztus hegyi beszéde Alapige: Máté evangéliuma 7,1-6 Címkék: feltételek, hegyi beszéd, Isten országa, Jézus, kívánalmak, Krisztus Az Isten országáról Előadó: Stramszki István Sorozat: Jézus időszerű tanításai Alapige: Máté evangéliuma 13,31-33 Címkék: Isten országa, Jézus, kovász, mustármag, példázat, talentum Az Isten személyes teremtő? Előadó: Vankó Zsuzsanna Alapige: János evangéliuma 4,24 Címkék: kérdések, személyes, Teremtő Isten Az Isten szíve szerint való király Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Az ószövetségi történelem tanításai mai nemzedékünknek Alapige: Sámuel I. könyve 13-17 Címkék: dávis, isten, király, ószövetség, tanítás, történelem Az Isten-keresés – A bizonytalan, kétkedő kérdésektől az intenzív Isten-keresésig Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Prédikátor könyve 2,4 Címkék: egészséges, isten, kérdés, keresés, kétely, vallás Az isteni irgalom tapasztalásának következményei az ember életében Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Krisztus példázatai Alapige: Máté evangéliuma 18,21-35 Címkék: adós, jézus, példázat, szolga Az isteni ítéletről Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Római levél Alapige: Rómabeliekhez írt levél 2,5-16 Címkék: ellenségeskedés, evangélium, ítélet, lelkiismeret, megigazulás, nézeteltérések, Pál apostol, predesztináció, Római levél, üdvösség Az istenkeresés Előadó: Németh Péter Sorozat: Igehirdetés Alapige: Zsoltárok könyve 73,2-17 Címkék: bizonyosság, hitélet, istenkeresés, újjászületés, üdvösség Az Ó-és Újszövetség istenképe - Különbözik vagy megegyezik? Előadó: Reisinger János Sorozat: Válogatás a főiskolai táborok előadásaiból Alapige: Mózes V. könyve 4,32-37 Címkék: istenkép, ószövetségi istenkép, újszövetségi istenkép Az új ég és új Föld Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 21-22. fejezet Címkék: föld, isten, Jézus, prófécia, történelem, új Beszélgetés "... az Isten országáról" című eéőadáshoz kapcsolódva Előadó: Stramszki István Sorozat: Jézus időszerű tanításai Alapige: Máté evangéliuma 13,31-33 Címkék: Isten országa, Jézus, kovász, mustármag, példázat Beszélgetés "A kereső Isten és a „hazatérő ember találkozása" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Krisztus példázatai Alapige: Lukács evangéliuma 15,11-32 Címkék: fiú, Istenkeresés, jézus, példázat, tékozló Beszélgetés "Az emberi történelem végkifejlete és a végső isteni szabadítás" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Jézus visszajövetele előtti korszak a bibliai próféciákban Alapige: Jelenések könyve 13-19. fejezetek Címkék: beszélgetés, előtt, jézus, prófécia, visszajövetel Beszélgetés "Az embert kereső Isten és az Istent kereső ember" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Krisztus példázatai Alapige: Lukács evangéliuma 15,1-10 Címkék: elrejtett, istenkeresés, jézus, keresés, kincs, példázat Beszélgetés "Az Isten beszédéhez való viszonyról" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Római levél Alapige: Rómabeliekhez írt levél 9,24-10,21 Címkék: Biblia, ellenségeskedés, evangélium, Írás, lelkiismeret, megigazulás, nézeteltérések, Pál apostol, predesztináció, Római levél, Szentírás, üdvösség Beszélgetés "Az Isten iránti szeretet" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Biblia a szeretetről Alapige: János apostol II. levele 4,9-10 Címkék: ajándék, áldozat, bűnbocsánat, Isten, szeretet Beszélgetés "Az Isten megismerése – Utak és tévutak" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Apostolok cselekedetei 17,27 Címkék: állhatatosság, beszélgetés, isten, istenismeret, keresés, kicsoda, tévút, út Beszélgetés "Az isteni ítéletről" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Római levél Alapige: Rómabeliekhez írt levél 2,5-16 Címkék: ellenségeskedés, evangélium, ítélet, lelkiismeret, megigazulás, nézeteltérések, Pál apostol, predesztináció, Római levél, üdvösség Beszélgetés a "Milyen belső változást indít el az evangélium ismerete?" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Hites Gábor Alapige: Titushoz írt levél 2,12 Címkék: hit, hitetlenség, igaz élet, Isten tisztelete, kegyelem, önuralom, üdvösség, változás, világi kívánság Beszélgetés a "Találkozás Istennel – Valóságos tapasztalat lehet-e, és miképpen?" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Rómabeliekhez írt levél 3,10-11 Címkék: beszélgetés, isten, keresés, tapasztalat Beszélgetés a „Szövetség” Isten és ember között – Hogyan valósulhat meg és mit eredményez?" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Rómabeliekhez írt levél 12,1 Címkék: beszélgetés, gondolkodás, isten, keresés, megújulás, szövetség Beszélgetés az "Isten együtt lakozása az emberekkel az "új Földön" - Álom vagy eljövendő realitás?" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Filippibeliekhez írt levél 3,20-21 Címkék: beszélgetés, föld, isten, keresés, új Beszélgetés az "Isten színről-színre látása – Megtörténik-e valamikor? Lehet-e, szükséges-e felkészülni rá?" című előadáshoz kapcsolódva Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Jelenések könyve 1,7 Címkék: beszélgetés, isten, keresés Beszélgetés, mely "A Messiás, mint Isten Fia és mint Emberfia" című előadáshoz kapcsolódva hangzott el Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A messiási próféciák tanuságtétele a Megváltóról Alapige: Zsoltárok könyve 2. és 8. fejezet Címkék: emberfia, isten, megváltó, messiás, prófécia Beszélgetés, mely a "Család nélkül vagy családban – hogyan könnyebb?" című előadáshoz kapcsolódva hangzott el Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Családi kérdések Alapige: Rómabeliekhez írt levél 5,5 Címkék: család, feleség, isten, kérdés, szentlélek, szeretet, szolgálat Beszélgetés, mely a "Miért halnátok meg?" című előadáshoz kapcsolódva hangzott el Előadó: Reisinger János Sorozat: Isten kérdései Alapige: Ezékiel próféta könyve 18,32 Címkék: élet, halál, Isten, kérdés, megigazulás, megváltás, miért?, örök élet, üdvösség Beszélgetés, mely a "Teljes volt kegyelemmel és igazsággal" című előadáshoz kapcsolódva hangzott el Előadó: Reisinger János Sorozat: Nékem az élet Krisztus Alapige: János evangéliuma 1,15 Címkék: élet, helyes istenismeret, igazság, Isten, istenismeret, Jézus, kegyelem, Krisztus Beszélgetés, mely az "Istennel járt Noé"- Mit jelent az Istennel járás?" című előadáshoz kapcsolódva hangzott el Előadó: Reisinger János Sorozat: Szívbe fogadott igék Mózes 1. és 2. könyvéből Alapige: Mózes I. könyve 6,9 Címkék: befogadás, Énok, Istennel járni, Mózes, Nóé, szív Beszélgetés, mely az "Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten?" című előadást követően hangzott el Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Válaszkeresés létkérdéseinkre Alapige: Apostolok cselekedetei 17,24-29 Címkék: élet, erkölcs, fenntartó, kérdés, keresés, lét, öntörvényű, teremtő, természet, válasz Bizalom Isten hűségében, gondviselésében Előadó: Egervári Oszkár Sorozat: Jézus Krisztus hegyi beszéde Alapige: Máté evangéliuma 6,13-34 Címkék: bizalom, gondviselés, hegyibeszéd, hűség, Jézus, Krisztus Család nélkül vagy családban – hogyan könnyebb? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Családi kérdések Alapige: Rómabeliekhez írt levél 5,5 Címkék: család, feleség, isten, kérdés, szentlélek, szeretet, szolgálat Éntőlem lett e dolog Előadó: Reisinger János Sorozat: Látók, szóljatok! 1-24. Alapige: Királyok I. könyve 12,24 Címkék: akarat, békesség, csalódás, Isten akarata, megnyugvás, mit akar Isten, nehézség És felindította az Úr Cyrus lelkét Előadó: Reisinger János Sorozat: Látók, szóljatok! 1-24. Alapige: Ezsdrás könyve 1,1-5 Címkék: Cyrus, döntés, Isten, Úr Hogyan készíti elő Isten a második eljövetelt? Előadó: Reisinger János Sorozat: Amiről a Jelenések könyve beszél Alapige: Jelenések könyve 11. fejezet Címkék: eljövetel, Jézus, végidő Hogyan viselkedjünk történelmi vészek idején? Előadó: Reisinger János Sorozat: Igehirdetés Alapige: Habakuk próféta könyve 1,1-4 Címkék: bizalom Istenben, hit, nehézség, probléma, remény, reménytelenség, történelem, veszély Hol a határ a hit és a vakbuzgóság között? Előadó: Reisinger János Sorozat: Hol a határ... Alapige: Jakab apostol levele 2. fejezet Címkék: ajándék, határ, hiszékenység, hit, istenkép, istentisztelet, jó, jóság, keresztség, lelkiismeret, meggyőződés, rossz, szeretet, szövetség, vakbuzgóság Hol a határ a tisztelet és a tiszteletlenség között? Előadó: Reisinger János Sorozat: Hol a határ... Alapige: Péter apostol I. levele 2,17 Címkék: bátorság, együttérez, együttérzés, érdemtelenség, érték, határ, irgalmasság, istenfélelem, istentisztelet, jó, különbözőség, lelkiismeret, rossz, samaritánus, szeretet, szeretet, tisztelet, tiszteletlenség, Zákeus Hol a határ az Isten iránti engedelmesség és az emberek iránti engedetlenség között Előadó: Reisinger János Sorozat: Hol a határ... Alapige: Apostolok cselekedetei 5,28 Címkék: döntés, engedelmesség, engedetlenség, határ, hit, hitelesség, igazság, Istenfélelem, jó, lelkiismeret, meggyőződés, rossz, üdvösség, várakozás Ismerd meg Istent Előadó: Stramszki István Alapige: Krónikák I. könyve 28,9 Címkék: Istenismeret, istenkeresés, jókedv, szolgálat, teljes szív Isten bűnösök iránti szeretetéről Előadó: Reisinger János Alapige: Lukács evangéliuma 15. fejezet Címkék: élet, fiú, időszerű, Jézus, megtérés, példázat, tékozló, újjászületés Isten együtt lakozása az emberekkel az "új Földön" - Álom vagy eljövendő realitás? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Filippibeliekhez írt levél 3,20-21 Címkék: föld, isten, keresés, új Isten eljárása a bűnnel szemben és a nagy küzdelem Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Biblia tanításainak rendszere Címkék: bűn, Isten, nagy küzdelem, rendszeres, tanrendszer, tanulmány, teológia Isten erkölcsi jelleme Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Biblia tanításainak rendszere Címkék: Isten, Isten erkölcse, Isten jelleme, jellem, rendszeres, tanrendszer, tanulmány, teológia Isten joga a hatalomhoz és annak érvényesítéséhez Előadó: Reisinger János Sorozat: Látók, szóljatok! - Harc a világhatalomért Alapige: Máté evangéliuma 28,16-18 Címkék: harc, látók, szóljatok, világhatalom Isten két tanúbizonysága Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 11,1-6 Címkék: Jézus, prófécia, tanú, történelem Isten személyes teremtő hatalma és fenntartó munkája 1. Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Biblia tanításainak rendszere Címkék: fenntartó, rendszeres, tanrendszer, tanulmány, teológia, teremtő hatalom, világmindenség Isten személyes teremtő hatalma és fenntartó munkája 2. Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: A Biblia tanításainak rendszere Címkék: erkölcs, fenntartó, rendszeres, tanrendszer, tanulmány, teológia, teremtő hatalom Isten szeretete Előadó: Hites Gábor Sorozat: A Biblia a szeretetről Alapige: János apostol I. levele 4,8 Címkék: irgalom, Isten, jóság, kegyelem, szeretet Isten színről-színre látása – Megtörténik-e valamikor? Lehet-e, szükséges-e felkészülni rá? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Jelenések könyve 1,7 Címkék: isten, keresés Isten útjának megtalálása Előadó: Németh Péter Sorozat: Igehirdetés Alapige: Filippibeliekhez írt levél 3,17-21 Címkék: cél, életút, igazságkeresés, igehirdetés, Isten útja, istenkeresés, keresés, Pál apostol Isteni kijelentés és megbízatás Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 10,1-11,2 Címkék: Jézus, kijelentés, prófécia, történelem Istenkeresésre késztetés és hitre nevelés Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Bibliai alapelvek a gyermeknevelésben Alapige: Mózes V. könyve 4,9 Címkék: alapelv, gyermek, gyermeknevelés, hit, isten, istenkeresés, keresés, nevelés Jelenések 14,6-7 Előadó: Stramszki István Alapige: Jelenések könyve 14,6-7 Címkék: imádat, istenfélelem, ítélet, prófécia, teremtő, üzenet Kihez hasonlítjátok Istent? Az istenismeret. Előadó: Reisinger János Sorozat: Látók, szóljatok! 1-24. Alapige: Ézsaiás próféta könyve 40,18 Címkék: bűn, istenismeret, józanság, kérdésfelvetés, látó, prófécia, próféta, rossz, tudás Kiket véd meg Isten a történelem végső válságában? Előadó: Reisinger János Sorozat: Jelenések könyve Alapige: Jelenések könyve 7. fejezet Címkék: elpecsételés, történelem, válság Krisztus várása 1. Előadó: Stramszki István Alapige: Máté evangéliuma 24,42 Címkék: istenfélelem, teremtő Krisztus várása 4. Előadó: Stramszki István Alapige: Jelenések könyve 14,8 Címkék: Isten üzenete Meddig sántikáltok kétfelé? Előadó: Stramszki István Alapige: Királyok I. könyve 18,21 Címkék: döntés, Istentisztelet, választás Meg lehet-e tartani Isten parancsolatait? Előadó: Stramszki István Alapige: Jelenések könyve 14,12 Címkék: betart, Isten, megtart, parancsolat Miért választotta ki Isten a zsidó népet? Előadó: Reisinger János Sorozat: Időszerű kérdések Alapige: Rómabeliekhez írt levél 3,1-2 Címkék: időszerű, kérdések, zsidó nép Milyen jellegű Isten szeretete? Előadó: Németh Péter Sorozat: Igehirdetés Alapige: Hóseás próféta könyve 6,6 Címkék: bizalom, feltétel , Isten szeretete, nyitottság, szabadság, szeretet Mit jelent életünkben Istent imádni? Előadó: Hites Gábor Sorozat: Igehirdetés Alapige: Jelenések könyve 14,7 Címkék: evangélium, gyógyító, Isten üzenete, istenimádat, örömhír, szabadító, teremtő Mit tegyünk a vég idejének közeledtével? Előadó: Stramszki István Sorozat: Igehirdetés Alapige: Máté evangéliuma 24,14-18 Címkék: bizonyság, evangélium, Isten országa, jövendölés, meggyőződés, örömhír, prófécia, végidő Nehémiás Isten embere volt Előadó: Tóth Gábor Sorozat: Igehirdetés Alapige: Nehémiás könyve 13,4-14 Címkék: bátorság, bizalom Istenben, felelősség, hűség, istentisztelet, józanság, következetesség, Nehémiás, reformáció Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Homiletikai szeminárium 2. Címkék: evolúció, homiletika, igehirdetés, Isten, prédikálás, tanulmány, teremtés Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Válaszkeresés létkérdéseinkre Alapige: Apostolok cselekedetei 17,24-28 Címkék: élet, erkölcs, fenntartó, kérdés, keresés, lét, öntörvényű, teremtő, természet, válasz Példázatok az isteni és az emberi keresésről Előadó: Reisinger János Sorozat: Az emberi élet alapkérdései Jézus példázataiban Alapige: Lukács evangéliuma 14-15. fejezet Címkék: alapkérdések, élet, elveszettség, istenkeresés, Jézus, kérdések, keresés, példázatok, tékozlás Találkozás Istennel – Valóságos tapasztalat lehet-e, és miképpen? Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Isten keresésétől Isten színről-színre látásáig Alapige: Rómabeliekhez írt levél 3,10-11 Címkék: isten, keresés, tapasztalat Teremtés vagy evolúció? Előadó: Vankó Zsuzsanna Alapige: Jób könyve 10,8–12 Címkék: evolúció, kérdések, Teremtő Isten, válaszok Uram, taníts minket imádkozni! Előadó: Vankó Zsuzsanna Sorozat: Igehirdetés Alapige: Lukács evangéliuma 11,1-13 Címkék: hiány, imádság, istenkeresés, kérni, könyörgés, miatyánk, nehézség Zsoltárok könyve Előadó: Stramszki István Sorozat: Igehirdetés Alapige: Zsoltárok könyve Címkék: Dávid, imádság, istenkeresés, költészet, könyörgés, zsoltárok
BemutatkozásFeltöltésekTámogatásKapcsolat